Diagnosztika


Terápiás munkánkat minden esetben anamnézis felvétellel és a jelzett problémának megfelelő vizsgálati protokoll segítségével kezdjük meg (kivétel, ha a fejlesztést preventív/megelőző jelleggel kéri a szülő).

Képességfejlesztőnkben a következő vizsgálatokkal dolgozunk:

Nagymozgás:
- 3 hónapos kortól 3 éves korig a SEED fejlődési skála, a Brunet Lezine fejlődési skála alapján
- 3 éves kortól 5 éves korig egy az életkornak megfelelő szenzomotoros szűrőeljárást alkalmazunk
- 5 éves kortól az Állapot és -mozgásvizsgáló (szenzomotoros fejlesztés bemeneti szűrőeljárása, TSMT terápia előtt), vagy az Alapozó terápiát megelőző vizsgálati protokollt alkalmazzuk

Finommotorika:
- Bender A (4-6 éves korra) és B (iskolás kortól) vizuomotoros koordinációt vizsgáló eljárás, Goodenough rajzvizsgálat alapján

Logopédiai vizsgálat:
- a megkésett beszédfejlődésnél többek között: a Juhász-Bittera megkésett beszédfejlődés vizsgálattal, PPVL, Token teszt, TROG teszt segítségével mérünk, e mellett spontán megfigyelés alapján dolgozunk
- 4-6 éves korban a Szól-e? szűrőeljárás mellett a Logopédiai vizsgálatok c. kiadvány megfelelő vizsgálatait végezzük (amely artikulációs szűréssel kezdődik)
- általánosan használjuk a spontán megfigyelés módszerét (pl. a nyelvlökéses nyelésnél orthodontussal együttműködve határozzuk meg a terápia menetét)
- tanulási nehézség esetén diszlexia, diszgráfia éls diszkalkúlia vizsgálatokat veszünk fel

Általános részképesség szűréshez a Sindelar (óvodás, iskolás) vizsgálatok, a GMP (GOH) beszédészlelés és beszédmegértést vizsgáló eljárást javasoljuk.

Továbbá végzünk még a fejlesztőpedagógiában használatos (komplex) vizsgálatokat, illetve szülői kérésre pszichológusunk Intelligencia vizsgálatot is felvesz.

Szakembereinkkel fontosnak tartjuk, hogy minél pontosabb és komplexebb diagnózisra építve készíthessük el a gyermekek számára a megfelelő fejlesztési tervet.

Galéria